A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


30 grudnia 2015 r., w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020, rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Bartoszycach. Nowo powstała placówka, po przekształceniu Domu Dziennego Pobytu, funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, jako wyodrębniona komórka organizacyjna. Dzienny Dom "Senior-WIGOR" posiada 25 miejsc. Placówka zapewnia wsparcie i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo, zamieszkującym na terenie miasta Bartoszyce. Podstawowa oferta Domu obejmuje w szczególności następujące usługi: socjalne (w tym obiad), kulturalno-oświatowe, terapii zajęciowej, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, aktywizujące społecznie (w tym m.in. w zakresie samopomocy i wolontariatu międzypokoleniowego). Dom zapewnia co najmniej 8-godzinny pobyt dzienny, przez 5 dni w tygodniu.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 322.800,18 zł, w tym kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 250.000,00 zł, zaś wkład własny - 72.800,18 zł.

Wejście do Dziennego Domu "Senior-WIGOR"
(w trakcie remontu i po jego zakończeniu)


Sala ogólna
(w trakcie remontu i po jego zakończeniu)
Szatnia i zaplecze sanitarne
(w trakcie remontu i po jego zakończeniu)
Pomieszczenie do wypoczynku
(w trakcie remontu i po jego zakończeniu)Zaplecze kuchenne
(w trakcie remontu i po jego zakończeniu)Zajęcia i spotkania w PlacówceOgłoszenie

w sprawie naboru uczestników do

Dziennego Domu "Senior - WIGOR"

w Bartoszycach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach, organizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Placówka, zlokalizowana w siedzibie MOPS przy ul. Pieniężnego 10A, dysponuje 25 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bartoszyc, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior - WIGOR” obejmuje w szczególności:

  • obiad oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach własnych możliwości;
  • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
  • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
  • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miasta Bartoszyce.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” zapraszamy do składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10A, pokój dyżurny A19 (parter) w godz. 7.30 – 15.30. Wymagane dokumenty są dostępne poniżej oraz w siedzibie MOPS, w pokoju dyżurnym.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:
(89) 762 97 83 lub (89) 762 97 77.

Do pobrania:

Regulamin Dziennego Domu "Senior+" w Bartoszycach

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach

Wniosek dotyczący udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w ramach godzin otwartych
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach

Deklaracja uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” w Bartoszycach
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach
Załącznik A do Wniosku

Kwestionariusz osobowy Uczestnika Dziennego Domu „Senior+” w Bartoszycach
Załącznik B do Wniosku

Zaświadczenie lekarskie
Załącznik C do Wniosku

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops