A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach, powstały 1 kwietnia 1997r., jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężone z innymi chorobami.

Celem nadrzędnym funkcjonowania Domu jest kształtowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem, umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację społeczną.

Dom jest przeznaczony dla 55 osób i funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30. Oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne prowadzone są w oparciu o 8 sal terapeutycznych:

  1. Sala spotkań ogólnych i gospodarstwa domowego - uczestnicy zajęć uczą się gospodarowania funduszem domowym poprzez racjonalne planowanie wydatków oraz ich realizację - dokonują zakupów, planują jadłospis i rozwijają zainteresowania kulinarne. Zajęcia obejmują również naukę codziennego korzystania z podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.

  2. Sala do prowadzenia zajęć arteterapii, która proponuje zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik malarskich i form plastycznych oraz w zakresie muzyki (nauka śpiewu i gry na instrumentach muzycznych) i tańca.

  3. Sala do prowadzenia zajęć w zakresie ergoterapii, która oferuje naukę prac ręcznych takich jak szydełkowanie, robótki na drutach, różnych technik plecionek, batiku i patchworku. Prowadzone są również treningi funkcjonowania w życiu codziennym, które obejmują dbałość o odzież (w tym naprawa) oraz prace porządkowe. Ponadto wyposażenie sali w maszyny do szycia oraz urządzenia stolarskie umożliwia prowadzenie terapii zajęciowej, przygotowującej do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

  4. Sala do prowadzenia zajęć w zakresie terapii społecznej. Głównym celem tych zajęć jest przygotowanie uczestników do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. W trakcie spotkań prowadzone są indywidualne i grupowe rozmowy uspołeczniające, zajęcia podtrzymujące umiejętności szkolne z zakresu pisania, czytania. Na bazie tej sali funkcjonuje punkt biblioteczny oraz prowadzone są różnego rodzaju treningi - higieniczny, umiejętności społecznych i zasad korzystania z pomocy różnych placówek i urzędów użyteczności publicznej. Prowadzona terapia społeczna proponuje także teatroterapię, zajęcia pomagające uwierzyć we własne możliwości oraz integrujące uczestników. Odbywają się tutaj również zajęcia z wizażu mające na celu systematyczne wypracowywanie u uczestników nawyków dbałości o wygląd zewnętrzny.

  5. Sala do prowadzenia zajęć w zakresie rękodzieła ludowego, która wyposaża w umiejętności wyrabiania produktów ceramicznych, wikliniarskich oraz tkania dywanów. Sprzęt znajdujący się w sali pozwala na wykonanie wyrobów ceramicznych od lepienia surowców z gliny przez wypalanie, szkliwienie i ponowne wypalanie gotowego produktu. Prowadzenie terapii zajęciowej pozwala na przygotowanie sprawniejszych osób do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

  6. Sala „doświadczania świata” proponującą zajęcia ukierunkowane na wielokanałową stymulację sensoryczną. Terapia przebiega w formie indywidualnych zajęć integracji sensorycznej oraz grupowych treningów relaksacyjnych. Zajęcia kształtują percepcję wzrokową, słuchową, węchową i czuciową oraz poprawiają funkcje związane z artykulacją dźwięków i mechanizmy odpowiedzialne za równowagę i reakcje posturalne. W zależności od potrzeb wpływają również stymulująco na kreatywność wyobraźni, bądź wyciszają psychicznie.

  7. Sala multimedialna (e-pracownia) oferuje zajęcia komputerowe pozwalające na swobodną, systematyczną naukę podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. W trakcie zajęć uczestnicy mogą nabyć podstawowe umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, programy służące do przygotowywania prezentacji, obróbki zdjęć i grafiki, itp.

  8. Sala rehabilitacji ruchowej z elementami fizykoterapii, która oferuje zajęcia ruchowe w formie grupowej i indywidualnej. Prowadzone są ćwiczenia ogólnie usprawniające, korekcyjno-wyrównawcze i aerobik oraz specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem kabiny UGUL i dostępnych przyrządów gimnastycznych. Ponadto w ramach tej sali, na zlecenie lekarza, wykonuje się zabiegi fizykalne z zakresu elektroterapii, magnetostymulacji i naświetleń leczniczych promieniami podczerwonymi, a także mechaniczne masaże limfatyczne. Głównym celem ćwiczeń jest poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie siły i wydolności całego układu mięśniowego, uzyskanie możliwie dobrej postawy ciała, zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego.
    Oferta obejmuje również turystykę i rekreację - ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, gry i zabawy.

Uczestnicy Domu utworzyli drużynę sportową, wokalny zespół „Promyk” oraz grupę teatralną „Stworzeni”.

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops