A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


NIEAKTUALNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach - jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce - informuje:

od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Wnioski o wypłatę świadczeń można składać, poczynając od 1 lipca, przez internet za pomocą:

zaś od 1 sierpnia także:

  • korespondencyjnie,
  • osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w godzinach 730 – 1530, w pokoju Nr 45 i 46, III piętro.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub od dnia 01.08.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UWAGA!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce 500+ (https://www.gov.pl/web/rodzina).

Pytania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach można kierować pod nr tel. 89 762 97 93 oraz 89 762 97 84.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia 18-ego roku życia. Świadczenie wychowawcze, bez względu na dochód rodziny, przysługuje:

  1. matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przyznawane po 30 czerwca br. osobie samotnie wychowującej dziecko, nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica.

Przyznane świadczenie nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę świadczenia, otrzyma na adres e-mail informację o jego przyznaniu. Jeżeli we wniosku nie będzie podany adres poczty elektronicznej, taką informacje można będzie odebrać osobiście, w siedzibie Ośrodka.

UWAGA!

Złożenie wniosku do 30 września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancje wypłacenia świadczenia najpóźniej 30 listopada. Jeżeli wniosek złożony zostanie po 30 września, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. W latach kolejnych, okres świadczeniowy obowiązywać będzie od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

UWAGA!!!

Rodzice którzy mają obecnie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30 września 2019 roku na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. - na pozostałe dzieci.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS