A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior-WIGOR przy MOPS w Bartoszycach.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Techniczne

15.10.2015

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

_____________________________________________________

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłego Domu Noclegowego na pracownię gospodarstwa domowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Techniczne
Odpowiedz
 

Komunikat
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłego Domu Noclegowego na pracownię gospodarstwa domowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Techniczne
Odpowiedz
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego
zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego domu noclegowego na e-pracownię dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załączniki do SIWZ
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załączniki do SIWZ
Odpowiedź na Zapytanie 1
Odpowiedź na Zapytanie 2
Odpowiedź na Zapytanie 3
 

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego
na remont stołówki Domu Dziennego Pobytu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

  Projekt budowlany:
Widok ściany
Kosztorys uproszczony, remont stołówki - sufit
Kosztorys uproszczony, remont stołówki - ściana nr I
Kosztorys uproszczony, remont stołówki - ściana nr II
Kosztorys uproszczony, remont stołówki - ściana nr III
Kosztorys uproszczony, remont stołówki - ściana nr IV

Projekt instalacji elektrycznej:
Elewacja rozdzielni
Kosztorys ofertowy
Lista materiałów
Stołówka opis
Plan instalacji
Schemat zasilenia stołówki

Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS