A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach - jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Dobry start” dla mieszkańców miasta Bartoszyce - informuje:

Rząd ustanowił program „Dobry Start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.   

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” można składać:

 1. przez Internet od 01.07.2019r. za pośrednictwem:
  • portalu EMP@TIA ( https://piu.mpips.gov.pl/),
  • bankowości elektronicznej (w przypadku banków krajowych, które udostępnią wniosek),
 2. osobiście od 01.08.2019r. - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w godz. 7.30 - 15.30, pok. A 45 i A 46 - III piętro.
 3. korespondencyjnie - od 01.08.2019r.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_300 lub od dnia 01.08.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejscu przyjmowania wniosków, tj. pok. A 45 i A 46 - III piętro.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „Dla obywateli”
  (www.mrpips.gov.pl),
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w zakładce „300+” (www.mopsbartoszyce.pl).

Pytania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach można kierować pod nr tel.: 89 762 97 93 oraz 89 762 97 84.

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops