A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

ProgramBliżej siebie – lokalnie przeciwko przemocy w rodzinie”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizował w okresie od 29 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. projekt pod nazwą „Bliżej siebie – lokalnie przeciwko przemocy w rodzinie”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Główny cel przedsięwzięcia zakładał podjęcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Bartoszyce poprzez cykl działań edukacyjno-profilaktyczno-informacyjnych dla grupy 40 osób oraz ich otoczenia.

Zaplanowane działania kierowane były przede wszystkim do rodziców ze środowisk zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy (20 osób) oraz dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia (20 osób). Uczestnicy projektu mogli skorzystać z zajęć o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym oraz konsultacji indywidualnych ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in.:

1. Zajęć z pedagogiem - „Grupa wsparcia dla rodziców” - spotkania grupowe i indywidualne, ukierunkowane na kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nabywanie i kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodzinnymi (właściwe relacje rodzinne, wychowywanie bez przemocy, jak radzić sobie z agresją dziecka, itp.).

2. Zajęć z psychologiem - spotkania grupowe i indywidualne, ukierunkowane na trening kompetencji interpersonalnych, podniesienie samooceny, budowanie/odbudowanie wiary we własne możliwości, uzyskanie świadomości własnych zachowań agresywnych, nabycie podstawowych umiejętności interpersonalnych, umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, itp.

3. Spotkań z prawnikiem, ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji społeczno-prawnych, m.in. porady prawne z zakresu kodeksu cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, karnego, pomoc przy redagowaniu pism urzędowych.

4. Grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w ramach których przez cały okres realizacji projektu, odbywać się będą zajęcia z pedagogiem i psychologiem oraz zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez choreoterapeutę i plastyka.

Dodatkowo w trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane rodzinne warsztaty terapeutyczne, mające na celu kształtowanie odpowiednich relacji w rodzinie, w tym m. in.: wycieczka do Planetarium w Olsztynie, międzypokoleniowe warsztaty rodzinne oraz zajęcia na basenie.

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops