A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Partnerski Program Aktywizacji na rzecz

integracji społeczno - zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych

2014

Na przestrzeni 2014 roku kontynuowana była, wynikająca z umowy partnerskiej z dnia 01.07.2013 r., współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Partnerstwo było efektem wcześniejszego udziału w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie pn. Modelowy system na rzecz integracji społecznej. Wypracowane w trakcie testowania modelu zasady współdziałania, po 1 lipca 2013r., zastosowano w lokalnym Partnerskim Programie Aktywizacji (PPA), który został ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych osób bezrobotnych. Na przestrzeni 2014 r., specjaliści Partnerstwa (m.in. psycholog, pedagog, pośrednicy pracy, socjolog, pracownicy socjalni, doradca zawodowy, prawnicy) pracowali z grupą 11 niepełnosprawnych Klientów, korzystających z wsparcia MOPS i zarejestrowanych w PUP. W odniesieniu do każdego z nich został przygotowany Indywidualny Plan Wsparcia oraz ustalona indywidualna ścieżka kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej. Całoroczna realizacja pakietów usług na rzecz niepełnosprawnych uczestników polegała m.in. na:

- organizacji spotkań indywidualnych i grupowych ze specjalistami (PUP, MOPS, SION, PCPR),

- zaangażowaniu indywidualnego doradcy osób niepełnosprawnych, finansowaniu kosztów badań lekarskich, wypłacie stypendiów stażowych (PUP),

- organizacji prac społecznie użytecznych, staży, wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych (MOPS),

- realizacji szkoleń zawodowych, staży, wypłacie stypendiów, zatrudnianiu (SION),

- organizacji szkoleń zawodowych, staży (PCPR).

Łącznie na rzecz aktywizowanych Klientów członkowie Partnerstwa zrealizowali następujący zakres usług i świadczeń, na łączną kwotę 167.491,95 zł, w tym:

- usługi specjalistów PPA - 701,4 godz.,

- koszty zaangażowanej kadry specjalistycznej - 19.052,09 zł,

- wartość świadczeń pieniężnych wypłaconych na rzecz Klientów w oparciu o ustawy realizowane przez MOPS oraz koszty prac społecznie użytecznych, badań lekarskich, kursów zawodowych, stypendiów z tytułu stażu, stypendiów szkoleniowych poniesione przez pozostałych Partnerów - 148.439,86zł.

W obszarze aktywizacji społecznej realizowane działania dotyczyły wszystkich 11 Klientów. Z kolei w aktywizacji zawodowej, w poszczególnych formach uczestniczyło:

- w szkoleniach zawodowych - 4 Klientów (5 szkoleń),

- w pracach społecznie użytecznych - 2 Klientów,

- w stażach u pracodawców - 7 Klientów.

W efekcie kompleksowych, zindywidualizowanych działań Partnerstwa zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęły 3 osoby.

W ostatnim kwartale 2014r. zrekrutowano również kolejną grupę 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych i przygotowano ją do cyklu aktywizującego, który będzie realizowany na przestrzeni 2015r.

 

Zgodnie z założeniami i warunkami współpracy PPA, wszystkie działania aktywizujące oraz zaangażowanie kadry i bazy technicznej odbywa się bezkosztowo, w ramach realizacji przez poszczególne podmioty bieżących zadań statutowych, przeznaczonych na ten cel środków lub zasobów pozyskanych dodatkowo w ramach działalności projektowej.

2015

W 2015 roku kontynuowano, wynikającą z umowy partnerskiej z dnia 01.07.2013r., współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na przestrzeni roku specjaliści Partnerstwa (m.in. psycholog, pedagog, pośrednicy pracy, socjolog, pracownicy socjalni, doradca zawodowy, prawnicy, rehabilitanci) pracowali z grupą 9 niepełnosprawnych klientów. W odniesieniu do każdego z nich został przygotowany Indywidualny Plan Wsparcia oraz ustalona indywidualna ścieżka kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej. Całoroczna praca z uczestnikami polegała m.in. na:

- organizacji spotkań indywidualnych i grupowych ze specjalistami (PUP, MOPS, SION, PCPR),

- zaangażowaniu indywidualnego doradcy osób niepełnosprawnych, finansowaniu kosztów badań lekarskich, wypłacie stypendiów stażowych (PUP),

- organizacji staży, wypłacie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych (MOPS),

- organizacji staży (SION),

- organizacji staży (PCPR).

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego członkowie PPA zrealizowali następujący zakres usług i świadczeń, na łączną kwotę 91.901,46 zł, w tym:

- usługi specjalistów Partnerstwa - 185,50 godz., koszt - 4.000,76 zł,

- wartość świadczeń pieniężnych wypłaconych na rzecz klientów w oparciu o ustawy realizowane przez MOPS oraz koszty badań lekarskich, stypendiów z tytułu stażu, poniesione przez pozostałych Partnerów – 87.900,70zł.

W zakresie aktywizacji społecznej, realizowany pakiet działań dotyczył wszystkich 9 klientów. Z kolei w ramach aktywizacji zawodowej, w stażach u pracodawców uczestniczyło 6 klientów. W efekcie kompleksowych działań Partnerstwa zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęła 1 osoba.

W ostatnim kwartale 2015 r. dokonano rekrutacji kolejnej, 8-osobowej grupy niepełnosprawnych osób bezrobotnych i przygotowano ją do cyklu działań aktywizujących w obszarze społeczno-zawodowym, które rozpoczną się w 2016 r.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS