A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

ProgramMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pieniężnego 10a; 11-200 Bartoszyce
Tel. 089 762 50 30; fax 089 762 29 81
e-mail: sekretariat@mopsbartoszyce.pl

Główne telefony

L.p. Użytkownik Nr telefonu
1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Sekretariat 89 762-50-30
2. Fax 89 762-29-81
3. Dział Administracji i Księgowości - Główny Księgowy 89 762-97-97
4. Dział Administracji i Księgowości - kasa, księgowość 89 762-97-92
5. Dział Realizacji Świadczeń - świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej 89 762-97-94
6. Dział Realizacji Świadczeń - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 89 762-97-95
7. Dział Realizacji Świadczeń - świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny 89 762-97-84
8. Dział Realizacji Świadczeń - świadczenie wychowawcze 89 762-97-93
9. Dział Pracy Socjalnej - Kierownik 89 762-97-91
10. Dział Pracy Socjalnej - pokój dyżurny 89 762-97-85
11. Dział Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni - rejony socjalne 9, 10 89 762-97-90
12. Dział Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni - rejony socjalne 4, 8, 11, 12 89 762-97-89
13. Dział Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni - rejony socjalne 2, 5, 6, 7 89 762-97-88
14. Dział Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni - rejony socjalne 1, 3 89 762-97-86
15. Dział Pracy Socjalnej - Poradnia Konsultacyjno-Terapeutyczna
(prawnik, pedagog, psycholog)
89 762-97-96
16. Zastępca Kierownika Działu Pracy Socjalnej,
Koordynator pracy z rodziną, asystenci rodziny
89 762-97-77
17. Środowiskowy Dom Samopomocy - Kierownik 89 762-97-83
18. Środowiskowy Dom Samopomocy - Pracownia Gospodarstwa Domowego 89 762-97-81
19. Środowiskowy Dom Samopomocy - Pracownia Arteterapii 89 762-97-78
20. Dzienny Dom "Senior-WIGOR"- Kierownik, kadry MOPS 89 762-97-80
21. Dzienny Dom "Senior-WIGOR" - stołówka 89 762-97-79
Program Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej
22. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 89 762-97-87
23. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy 89 762-97-72
24. Polski Komitet Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze, Magazyn "Jacek" 89 762-97-74
25. Polski Komitet Pomocy Społecznej - schronisko dla Osób Bezdomnych 89 762-97-75

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Bartoszyce znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to: /b34v79vxpe/SkrytkaESP/.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops