A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pieniężnego 10a; 11-200 Bartoszyce
Tel. 089 762 50 30; fax 089 762 29 81
e-mail: sekretariat@mopsbartoszyce.pl

Główne telefony

L.p. Użytkownik Nr telefonu
1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Sekretariat 89 762-50-30
2. Fax 89 762-29-81
3. Dział Administracji i Księgowości - Główny Księgowy 89 762-97-97
4. Dział Administracji i Księgowości – kadry 89 762-97-94
5. Dział Administracji i Księgowości – księgowość 89 762-97-71
6. Dział Administracji i Księgowości – kasa 89 762-97-92
7. Dział Realizacji Świadczeń – świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 89 762-97-95
8. Dział Realizacji Świadczeń – świadczenia rodzinne 89 762-97-84
9. Dział Realizacji Świadczeń – fundusz alimentacyjny 89 762-97-73
10. Dział Realizacji Świadczeń – świadczenia wychowawcze 89 762-97-93
11. Dział Pracy Socjalnej – Kierownik 89 762-97-91
12. Dział Pracy Socjalnej – starszy pracownik socjalny ds. nadzoru, analiz i sprawozdawczości 89 762-97-77
13. Dział Pracy Socjalnej – pokój dyżurny 89 762-97-85
14. Dział Pracy Socjalnej – pracownicy socjalni – rejony socjalne 3, 9 89 762-97-86
15. Dział Pracy Socjalnej – pracownicy socjalni – rejony socjalne 2, 5, 6, 7 89 762-97-88
16. Dział Pracy Socjalnej – pracownicy socjalni – rejony socjalne 4, 8, 11, 12 89 762-97-89
17. Dział Pracy Socjalnej – pracownicy socjalni – rejony socjalne 1, 10, opiekunowie specjalistyczni 89 762-97-90
18. Dział Pracy z Rodziną – koordynator pracy z rodziną, asystenci rodziny 89 762-97-87
19. Dział Pracy z Rodziną – Poradnia Konsultacyjno-Terapeutyczna (prawnik) 89 762-97-96
20. Dzienny Dom „Senior+” – Kierownik 89 762-97-80
21. Dzienny Dom „Senior+” – sala klubowa 89 762-97-78
22. Dzienny Dom „Senior+” – stołówka 89 762-97-79
Program Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej
23. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy 89 762-97-72
24. Polski Komitet Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze 89 762-97-74
25. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Schronisko dla Osób Bezdomnych 89 762-97-75

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Bartoszyce znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to: /b34v79vxpe/SkrytkaESP/.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops