A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Dodatek energetyczny

- świadczenie dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

 

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, zryczałtowany dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która:

* ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r, poz.966);

* jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

* zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosić będzie:

 

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez sobę samotną: 11,29zł / miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,68zł / miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81zł / miesiąc.

 

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny przyznawany jest w oparciu o wniosek, który po wypełnieniu, wraz z dołączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10A w pok. Nr 41A.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie MOPS (pokój dyżurny na parterze Nr 19A) oraz na stronie internetowej MOPS www.mopsbartoszyce.pl, w zakładce "Działalność", "Aktualności".

Do pobrania:
  • "Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego"
  •  
     
     
    Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops