A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


 

Gdzie można szukać pomocy?

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia członków rodziny.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy – ZWRÓĆ SIĘ O POMOC!

Do Twojej dyspozycji są:

1)      NA TERENIE BARTOSZYC I POWIATU BARTOSZYCKIEGO:

 • Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9, tel. alarmowy 997, tel. 89 762 82 00

(podejmowanie interwencji, udzielanie pomocy

ofiarom przemocy, procedura „Niebieskiej Karty”)

Komisariat Policji w Górowie Iławeckim

ul. Kościuszki 13, tel. 89 763 08 40

Posterunek Policji w Sępopolu

ul. Wojska Polskiego 6, tel. 89 761 35 97

Komisariat Policji w Bezledach

Bezledy 47, tel. 89 763 08 70

Posterunek Policji w Bisztynku

ul. Wojska Polskiego 10, tel. 89 767 75 70

 • Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach

ul. Bohaterów Warszawy 33, tel. 89 762 76 60

(przyjmowanie zawiadomień o możliwej przemocy,

prowadzenie postępowań przygotowawczych)

 • Sąd Rejonowy w Bartoszycach

ul. Warszawska 3, tel. 89 762 22 96

(wydawanie orzeczeń w sprawach związanych z przemocą)

 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Bartoszycach

ul. Warszawska 7, tel. (89) 761 13 02

(sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych)

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Urząd Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 89 762 98 58

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na poziomie gminy)

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 89 762 98 58

(orzekanie o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu)

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycachh

ul. Pieniężnego 10a, tel. 89 762 50 30
(wsparcie i poradnictwo specjalistyczne - psycholog, prawnik, pedagog)

 • Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bartoszycach

ul. Pieniężnego 10a, tel. 89 762 97 77

(bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna oraz działania na rzecz

osób pokrzywdzonych przestępstwem)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 11, tel. 89 762 97 50,

(poradnictwo prawne i psychologiczne, programy profilaktyczne,

programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy)

 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, tel. 89 764 30 17

(całodobowa opieka medyczna nad ofiarami przemocy

fizycznej - ambulatoryjna i stacjonarna)

 • Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenie Monar w Bartoszycach

ul. Sikorskiego 6, tel. 606 642 940

psychoedukacyjne

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży)

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,,Źródłow Bartoszycach

ul. Marksa 10, tel. 762 64 82

(Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych

i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie)

 • Fundacja Na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „Bezpieczny Dom”

Sokolica 4a/2, 11 – 200 Bartoszyce, tel. 513 107 077

(kompleksowa pomoc członkom rodzin,

w których występuje problem przemocy)

 

2)      OGÓLNOPOLSKIE:

 • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

tel. 801 120 002 (płatny pierwszy impuls)

Poniedziałek - sobota godz. 8.00-22.00

Niedziele i święta godz. 8.00-16.00

 • Policyjny Telefon Zaufania

tel. 800 120 226 (płatny pierwszy impuls)

Całodobowo

 • E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123 (bezpłatny)

Codziennie godz. 14.00 - 22.00

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (bezpłatny)

Poniedziałek - niedziela godz. 12.00 - 22.00

www.116111.pl

 • Numer Alarmowy

112 (bezpłatny)

Całodobowo

 

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS