Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Komunikaty Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Komunikaty Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Wsparcie specjalistyczne