A A+ A++ Wysoki kontrast

Bądź Aktywny

Pliki do pobrania

O projekcie

Realizacja działań

Rekrutacja uczerstników do II edycji projektu

1. Szczegółowy harmonogram wsparcia 01.10.2017 r.

2. Szczegółowy harmonogram wsparcia 14.02.2018 r.

3. Szczegółowy harmonogram wsparcia 21.03.2018 r.

4. Szczegółowy harmonogram wsparcia 27.04.2018 r.

5. Szczegółowy harmonogram wsparcia - aktualizacja z dn. 03.12.2018 r.


2017

Komunikat 1 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Doradcy Pierwszego Kontaktu"

Komunikat 2 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Pedagoga - opiekuna grupy"

Komunikat 3 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystent rodziny"

Komunikat 4 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Psychologa"

Komunikat 5 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Pedagoga"

Komunikat 6 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie materiałów promocyjnych"

Komunikat 7 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Psychologa"

Komunikat 4.1 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko Psychologa"

Komunikat 6.1 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie materiałów promocyjnych - nabór II"

Komunikat 8 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze"

Komunikat 9 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały dla uczestników"

Komunikat 10 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych"

Komunikat 11 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć terapeutycznych"

2018

Komunikat 1 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: pielęgniarki/higienistki"

Komunikat 2 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: lekarza"

Komunikat 3 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: dietetyka"

Komunikat 4 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: pielęgniarki"

Komunikat 5 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: konsultant rodziny z osobą niesamodzielną"

Komunikat 6 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: psycholog." O projekcie

Komunikat 5.1 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: konsultant rodziny z osobą niesamodzielną." O projekcie

Komunikat 7 - "zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z I pomocy przedmedycznej"

Komunikat 8 - "zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania budżetem domowym"

Komunikat 9 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze"

Komunikat 10 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały dla uczestników projektu"

Komunikat 12 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę transportową"

Komunikat 13 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe"

Komunikat 14 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na środki czystości"

Komunikat 15 - "zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia Rodzinnego Pikniku Integracyjnego"

Informacja o przetwarzaniu danych

Komunikat 16 - "zaproszenie do składania ofert na stanowisko: Terapeuta do spraw uzależnień"

Komunikat 17 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze"

Komunikat 18 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na naczynia jednorazowe"

Komunikat 19 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze - kiełbasa na grilla"

Komunikat 20 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację zabaw animacyjnych dla najmłodszych uczestników Międzypokoleniowych warsztatów rodzinnych"

Komunikat 21 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały do prowadzenia zajęć warsztatowych - rękodzielniczych"

Komunikat 22 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze"

Komunikat 23 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację zajęć plenerowych dla dzieci"

Komunikat 24 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze dla uczestników projektu"

Komunikat 25 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe"

Komunikat 26 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie jednorazowej usługi w zakresie organizacji wyjazdowych zajęć plenerowych"

Komunikat 27 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę transportową"

Komunikat 28 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę transportową"

Komunikat 29 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę gastronomiczną"

Komunikat 30 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze"

Komunikat 31 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe"

Komunikat 32 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na środki czystości"

Komunikat 33 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę gastronomiczną"

Komunikat 34 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę transportową na trasie Bartoszyce-Olsztyn-Bartoszyce"

Komunikat 35 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych dla dzieci"

2019

Komunikat 1 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 2 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: terapeuta do spraw uzależnień".

Komunikat 3 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: pielęgniarki/higienistki".

Komunikat 4 - "Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z I pomocy przedmedycznej".

Komunikat 5 - "Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania budżetem domowym".

Komunikat 6 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia Rodzinnego Pikniku Integracyjnego ".

Komunikat 7 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 8 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie jednorazowej usługi w zakresie organizacji wyjazdowych zajęć plenerowych dla dzieci".

Komunikat 9 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały dla uczestników projektu".

Komunikat 10 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych dla dzieci".

Komunikat 11 - " Zaproszenie do składania ofert cenowych na naczynia jednorazowe".

Komunikat 12 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe".

Komunikat 13 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na środki czystości".

Komunikat 14 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie jednorazowej usługi w zakresie organizacji wyjazdowych zajęć plenerowych dla dzieci".

Komunikat 15 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze na potrzeby Rodzinnego Pikniku Integracyjnego ".

Komunikat 16 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na drobne wyposażenie zajęć integracyjnych i terapeutycznych dla dzieci".

Komunikat 17 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia Rodzinnego Pikniku Integracyjnego".

Komunikat 18 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi organizacji zabaw animacyjnych dla najmłodszych uczestników Międzypokoleniowych warsztatów rodzinnych".

Komunikat 19 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały do przeprowadzenia warsztatów".

Komunikat 20 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 21 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze dla uczestników projektu".

Komunikat 22 - "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w załączeniu przesyła opis projektu oraz zaproszenie do składania ofert na stanowisko dietetyka oraz lekarza prowadzącej zajęcia dla rodzin z osobą niesamodzielną w ramach projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 „Włączenie społeczne”, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe".

Komunikat 23 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze, które zostaną wykorzystane w trakcie Rodzinnego Pikniku Integracyjnego".

Komunikat 24 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: pielęgniarki".

Komunikat 25 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: psychologa".

Komunikat 26 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 27 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe".

Komunikat 28 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na środki czystości".

Komunikat 29 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi transportowej".

Komunikat 30 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi gastronomicznej".

Komunikat 31 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie jednorazowej usługi w zakresie organizacji wyjazdowych zajęć plenerowych dla dzieci".

Komunikat 32 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi transportowej".

Komunikat 33 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi transportowej do Olsztyna".

Komunikat 34 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację usługi gastronomicznej".

Komunikat 35 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 36 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko koordynatora projektu".

Komunikat 37 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko instruktora zajęć integracyjnych dla dzieci - w zakresie plastyki".

Komunikat 38 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko instruktora zajęć ruchowych".

Komunikat 39 - "Zaproszenie do składania ofert na stanowisko instruktora socjoterapii".

2020

Komunikat 40 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę transportową".

Komunikat 41 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 42 - "Zaproszenie od składania ofert cenowych na środki ochronne w ramach walki z COVID-19".

Komunikat 43 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze".

Komunikat 44 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na środki czystości".

Komunikat 45 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na materiały biurowe".

Komunikat 46 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia Rodzinnego Pikniku Integracyjnego".

Komunikat 47 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze na potrzeby realizacji projektu".

Komunikat 48 - "Zaproszenie do składania ofert cenowych na artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Rodzinnego Pikniku Integracyjnego".

Komunikat 49 - " Zaproszenie do składania ofert na artykuły spożywcze".